Ağız Kokusu

Ağız Kokusu (Halitosis) Nedir?

Literatürde Halitosis olarak geçen nefesteki kötü koku, hem kişiyi hem de çevresini rahatsız eden ve kişinin ikili ilişkilerinden sosyal hayatına kadar pek çok alanda olumsuz etkiler yaratan bir sağlık problemidir.Kişinin kendini izole ederek her geçen gün sosyal hayattan soyutlanması, ağız kokusu probleminin kaçınılmaz sonuçları arasında yer alır.Diş çürüklerinden sonra en sık karşılaşılan şikayetler arasında olan ağız kokusu, çoğunlukla kişinin kendi ya da çevresinin durumdan rahatsız olmasıyla ortaya çıkar.
Her yaş grubunda yaygın olarak görülen kötü ağız kokusu, en çok günün erken saatlerinde karşılaşılan bir durumdur.Halitosis ya da yaygın olarak kullanılan adıyla ağız kokusu, pek çok kişide görülmesine ve oldukça yaygın olmasına rağmen çok az kişi ağız kokusu tedavisi olmak için diş hekimine başvurur.
Kötü ağız kokusu olan insanların bu durumun farkına varamamalarına koku paradoksu denilmektedir.
Yaş almaya bağlı olarak kötü ağız kokusu ile karşılaşma oranı değişiklik göstermektedir. Özellikle orta yaşta yaygın olarak görülen kötü ağız kokusu problemi, yaş ilerledikçe kullanılan protezler, ilaçlar, yaşlanmaya bağlı olarak karşılaşılan hastalıklar nedeniyle giderek artabilmektedir.
Ağız kokusunun fizyolojik ve patolojik olmak üzere iki farklı grupta sınıflandırabileceğimiz nedenleri olabilmektedir. Dil ve dil kökü tabakası, mide reflüsü, diş eti hastalıkları, diş çürükleri, kötü dolgu uygulamaları, kötü yapılmış implant ve protezler, mantar ve enfeksiyonlar, yarık damak, bademcik hastalıkları ve ağız kanseri kötü ağız kokusunun nedenlerinde başı çeken faktörlerdir.

Doğru bir tedavi protokolü ve etkin sonuç için öncelikle problem saptaması doğru şekilde yapılmalıdır. İyi hasta seçimi ve doğru tedavi protokolü ile ağız kokusu iyi bir tedavi sürecinin ardından ortadan kaldırılabilmektedir.

Consult a Dentist

Make an Appointment